Vakopdracht excursie

Zo, dat was stap één, je hebt de opdracht gevonden. Dan laat het onderwerp van de opdracht zich makkelijk raden: QR code.

Bekijk eerst de bovenstaande presentatie, en beantwoord dan de volgende vragen. Stuur de genummerde antwoorden in via het reactieformulier bij dit bericht. Inzenden uiterlijk tot 7 dagen na de excursie! Deze opdracht telt mee voor je cijfer.

Vragen

  1. Waar werden QR codes voor het eerst gebruikt?
  2. Wat kan QR code bevatten? Noem minimaal 3 voorbeelden
  3. Wat is de tekst van één van de gedichten van Chielie?
  4. Hoe kun je QR codes inzetten in reclame? Noem een voorbeeld, en geef aan waarom dit effectief is.
  5. Bedenk een toepassing van QR codes in relatie tot een van de musea die we vandaag hebben bezocht.
  6. Geef een uitgebreide beschrijving van de toepassing bij punt 5: hoe kan het museum de toepassing inzetten zodat dit een aanvulling is op bestaande middelen zoals een site, catalogi of ansichtkaarten?

Eenvoudige interactie met flash

Een portfolio maken met flash

In deze les leer je het volgende:

  • Wat zijn interactieve bestanden
  • Knoppen maken
  • Knoppen dupliceren

Interactieve bestanden

Interactieve bestanden zijn bestanden die veranderen als gevolg van acties van de gebruiker. “Eenvoudige interactie met flash” verder lezen