Voor klas MV42A, MV42B, MV42C, MV42D en MV42E staat de webopdracht voor periode 4 in n@tschool. Als je bent in gelogd zoek dan naar de studieroute web.