Voor het project bewegen en gezondheid maak je met google sites een eenvoudige site waar je op een logische en aantrekkelijke manier de producten presenteert die je voor dit project maakt. Techniek is bij deze opdracht van ondergeschikt belang.

In de eerste les op 26 september maak je de basisopzet. Vóór de volgende les moet je het volgende af hebben:

  • 4 werkende menu-items
  • kleuren en lettertype van de site aanpassen
  • inhoud plaatsen op de 4 “pagina’s.” Gebruik tenminste tekst, afbeeldingen en een you-tube video.