De vorige les heb je nos.nl en beta.nos.nl met elkaar vergeleken. Aandachtspunten daarbij waren vorm, structuur, hiërachie en gebruiksvriendelijkheid.

Nu ga je zelf een redesign maken van één van de volgende sites:

Je let in eerste instantie niet op vormaspecten maar vooral op structuur en gebruiksvriendelijkheid. Hoe kun je die verbeteren? Hou daarbij in je achterhoofd dat

  1. overbodige en/of onnodige gebruikershandelingen  zo veel mogelijk door een logische indeling van de  website voorkomen moeten worden.
  2. Het gebruik van minder in plaats van meer menu-items vaak duidelijker en overzichtelijker is

Taken

  1. Kies één van de sites en beschrijf hoe de informatie is gerangschikt. Welke verschillende rubrieken of menu-items zie je op de startpagina van de site? Beschrijf dit zo volledig mogelijk.Je kunt dit doen door een sitemap te tekenen, maar je kunt ook lijstjes te maken in een teksteditor.
  2. Maak een voorstel voor een verbeterde structuur / indeling in menu-items.
  3. Beargumenteer waarom jouw voorstel beter is.