De komende periode houden jullie je onder andere bezig met het redesign van een nieuwssite. Voordat je daarmee begint ga je eerst onderzoeken welke aspecten daarbij een rol zouden kunnen spelen.

Toevallig wordt op dit moment de website van de nos in een nieuw jasje gestoken. De huidige versie staat (als altijd) op nos.nl en de betaversie kun je bezoeken via beta.nos.nl

Maak een grondige vergelijking van beide versies. Wat is er allemaal gewijzigd, welke wijzigingen springen meteen in het oog en wat valt in eerste instantie minder op? Maak bij je vergelijking onderscheid tussen wijzigingen in

  • vorm
    Bijvoorbeeld: hoe is de verhouding tussen beeld en tekst?  Wat kun je zeggen over kleurgebruik?
  • structuur
    Hoe is de informatie gerangschikt, of met andere woorden: welke verschillende rubrieken of menu-items zie je op de site? Teken 2 sitemaps om dit duidelijk te maken.
  • hiërarchie
    Denk hierbij onder andere aan typografie, grootte, kleurcontrast en symmetrie
  • gebruiksvriendelijkheid / usability

Als je beide versies van de site op bovenstaande punten hebt vergeleken dan beargumenteer je vervolgens of je de wijziging een vooruitgang vindt of niet.

Je hebt voor deze opdracht anderhalf uur de tijd. Aan het eind van de les op vrijdag 7 november lever je de opdracht in via mail: lbrouns[at]mbovmm.nl.

Hanteer deze naamgeving voor de bijlage: MR41A-naam