Het globale stappenplan voor periode 1 voor de portfolio-opdracht staat op

docs.google.com/presentation/