Een mooi voorbeeld van hoe je de rangorde in een tekst zichtbaar maakt. http://blog.typekit.com/2011/03/17/type-study-typographic-hierarchy/